Ojakylä/Korkatti/Leppioja

Koti omassa rauhassa maaseudun keskellä

Kartalta katsottuna kyläkulma sijoittuu Haapaveden itäiseen kulmaan, Siikalatvan kunnan
rajaa vasten. Asuinpaikkana alue tarjoaa omaa rauhaa ja lähellä olevan kauniin ja monipuolisen luonnon, jossa on paljon suo- ja metsämaisemia, osa suojeltuja. Matkaa Haapaveden keskustaan on kuitenkin autolla vain 10-15 minuuttia. Kylällä asutaan omakotitaloissa ja ikärakenne on vauvasta vaariin. 

Sotien jälkeen kylän asukasmäärä on ollut suurimmillaan ja kylä- ja yhdistystoiminta vilkkaimmillaan. Tuolloin suurin osa kylän asukkaista sai toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta. Nykyäänkin maa ja metsätalous on aktiivista; maatilojen lukumäärä on pienempi ja tilojen koko suurempi. Monet kylän asukkaat käyvät töissä Haapavedellä ja lähikunnissa.

Harrastusmahdollisuudet

Korkatista löytyy upeita maastoja retkeilyyn ja ajanviettoon.

Aakonvuoren retkeilyalue

Aakonvuoren alueelta löytyy runsaasti erilaisia liikuntaharrastusmahdollisuuksia. Hiihtolatuja, pururataa, suunnistusta, lasten leikkipaikkaa, ampumarata ja paljon muuta.

Laavut

Korkatin alueelta löytyy useita laavuja, jotka ovat kaikkien vapaassa käytössä.

Korkattivuori/ alueen pikku-lappi

Merkitty luontopolku ja laavu nuotiopaikkoineen sekä näköalatorni.

Maastopyöräily

Villa Korkatista voi vuokrata maastopyöriä pyöräilyyn.

Tietoa kylistä

Kylät Korkatin kainalossa, 2004

Alue tarjoaa rauhallisen asuinympäristön kauniissa maalaismaisemissa ja rentouttavia hetkiä monipuolisen luonnon helmassa. Parhaiten tämän kokee kesällä retkeilemällä alueen lukuisilla poluilla tai hyppäämällä pyörän selkään sekä talvella hiihtäen hyviä latuverkostoja pitkin.

Kylällä on monipuolinen luonto sekä kauniita luonto- ja maalaismaisemia. Luontoretkeily on alueella suosittua. Korkattivuoren alueella on merkitty luontopolku ja laavu nuotiopaikkoineen. Korkattivuoren huippu kohoaa 186,6 metriä merenpinnan yläpuolelle. Se on Pohjois-Pohjanmaan läntisen osan korkein paikka ja vanhastaan tuttu näköalapaikka. Vuoren laella sijaitsevan vanhan palovartiotornin alintaso on kunnostettu näköalapaikaksi ja sieltä avautuu poikkeuksellisen kauniin luonnonmaisemat.

Aakonvuoren aluetta on kehitetty viime vuosina Haapaveden kaupungin ja erilaisten harrasteseurojen ja yhdistysten toimesta aktiivisesti. Alueella on monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja hyvät retkeily- ja hiihtomaastot sekä useita laavuja ja nuotiopaikkoja. 

Korkatissa toimii majoitus-ja pitopalveluja tarjoava yritys Villa Korkatti

Jääkauden jälkeen noin 7500 vuotta sitten Litorinameri lainehti näillä alueilla. Aikojen saatossa vesiraja vähitellen vetäytyi ja matalat järvet umpeutuivat soistumisen seurauksena. Alueen nykyisiä vesistöjä ovat Korkattijärvi ja Nevanperänlampi. Alueelle ominaisia piirteitä ovat kyliä halkova harjumuodostelma (Korkattivuori, Rahkovuori, Aakonvuori ja Kiimaharju), kivirakat, porrasmuodostelmat ja siirtolohkareet. Ojakylän ja Leppiojan suunnalla maisema muuttuu tasaiseksi peltoalueeksi, joka eteläpuolella jatkuu laajalle Piipsannevan entiselle turvetuotanto-alueelle.

Ensimmäisten ihmisten siirtyminen alueelle on arvioitu tapahtuneen noin 5000 eKr. Monet alueen nimistä liittyy pyyntikuluttuuriin ja niin sanottuun lappalaisasutukseen. Tästä esimerkkinä Korkatti. Savolainen talonpoikaisasutus saapui alueelle 1540-luvulla.

Aikoinaan kylällä on ollut useampia kauppoja ja kouluja. Ensimmäiset koulut perustettiin 1800-luvun lopulla Korkattiin ja 1900-luvun alussa Ojakylään. Nykyään lapset kulkevat koulussa Haapaveden keskustassa.

Kuvia kylältä

Previous slide
Next slide

Ojakylän maa- ja kotitalousseura

Yhteyshenkilö Anneli Jauhiainen, puh. 0409125349